ร่วมลงนามถวายพระพร

ประธานสภา อบต.เกาะแก้ว

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงหวาย

สถานีอนามัยบ้านดงหวาย

อนุบาลเกาะแก้ว

กลุ่มแม่บ้าน

ประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่แม่ดีเด่นประจำปี 2551

แม่ดีเด่นประจำปี 2551

แม่ดีเด่นประจำปี 2551

ในวันแม่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้วมอบเครื่องมือการทำปุ๋ยหมักแก่ หมู่3และ13

ร่วมกันปลูกป่าเนื่องในวันแม่

วันอังคารที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2551

กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม

กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว ได้จัดให้มีขึ้นทุกปี เป็นการเชิดชูเกียรติแม่ และได้มีการมอบเกียรติบัตรแก่แม่ดีเด่นด้วย ในปีนี้ก็เช่นกัน